Rezervácia masáže (Miroslav Janvars)

* Pri každej objednávke sa automaticky priratáva 30 min na prípravu priestoru na masáž.

* Odporúčaný príchod na masáž je 5 min. pred objednaným termínom masáže.

* Zrušený termín menej ako 24 hodín pred masážou je nutné uhradiť v plnej výške
   pred ďalšou masážou.