Rezervácia masáže - Zlatica Janvarsová

Výber dĺžky trvania masáže

  • Terapia
  • Dátum a čas
  • Kontaktné údaje
  • Odoslanie

* Pri každej objednávke sa automaticky priratáva 30 min na prípravu na masáž, ktoré sú v našej réžii

* Odporúčaný príchod na masáž je 5 min. pred objednaným termínom masáže.

* Zrušený termín menej ako 24 hodín pred masážou je nutné uhradiť v plnej výške
   pred ďalšou masážou.